Historiaa

Sammattiseuran historiaa

Sammattiseura on perustettu vuonna 1935. Se on Suomen vanhimpia kotiseutuyhdistyksiä. Perustamisasiakirjassa todetaan, että tarkoituksena oli toimia ”sammattilaisten yhdistäjänä ja kehittäjänä, kohdistamalla toimintansa Sammatti-harrastuksen elvyttämiseen ja säilyttämiseen”.

Säännöissä todettiin myös, että vapaassa seurustelussa toivotaan käytettävän Sammatin murretta.

Seuran toiminta käynnistyi tarmokkaasti. Vuonna 1936 seura perusti kahvituvan vastapäätä kirkkoa. Se toimi aina 1960-luvulle saakka. Vuosina 1935–1936 seura julkaisi neljä kertaa Sammatin Sanomat -nimistä lehteä. Hallituksen jäsenet kirjoittivat lehteä vuorotellen, osa teksteistä on kirjoitettu käsin.

Sotien jälkeen seuran toimintaan kuului muun muassa iltamien järjestäminen. Myöhemmin, 1980-ja 1990-luvuilla seura järjesti Eliaksen lenkki -nimisiä kotiseuturetkiä. Vuotuiset Miinan mökin näyttelyt alkoivat vuonna 1985.

Sammattiseura on julkaissut Sammatin kulttuurihistoriasta kertovat kirjat: Sammattilaisittain v. 2000 Ensimmäisen kerran vuonna 1985 julkaistu vanhojen sammattilaisten sananparsien kokoelma.

Sammatti ennen vanhaan ’Simmottis pruukattii praakastella’, 2010 toim. Toivo Haatio.

Miinan mökki Sammatissa, 2013 toim. Risto Piekka.