Kesätorisäännöt

SAMMATIN KESÄTORISÄÄNNÖT 2021

  1. Johdanto

Tämä torisääntö on laadittu yhteisesti sammattilaisten yhdistysten kesken ja nämä sitoutuvat tämän kesätorisäännön toteuttamiseen. Tämä kesätoriohjesääntö korvaa aiemmat säännöt.

Tähän sääntöön tekevät tarvittaessa muutokset sammattilaiset yhdistykset yhteisessä kokouksessaan.

Sammattilaisten yhdistysten yhteinen kokous tulee kutsua koolle torikahvitusvuorojen jakoa tai tämän säännön uudistamista taikka muuta kesätoria koskevaa asiaa varten vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostilla. Lisäksi kutsu julkaistaan Sammattiseuran kotisivuilla.

  1. Yksityiskohtaiset määräykset

a) Kahvitusvuorot

Torin kahvitusvuoroja jaetaan vain sammattilaisille yhdistyksille (ry). Sammattilaisten yhdistysten kokous voi myöntää kahvitusvuoron myös sammattilaiselle julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka sen toimielimelle taikka muille sammattilaisille yhteisöille.

Vuorot jaetaan keväällä pidettävässä yhteisessä kokouksessa arpomalla. Yhteisen kokouksen kokoonkutsujana toimii Sammattiseura, joka vastaa kokouksen järjestelyistä.

(Vuosina 2020 ja 2021  torikahvitusvuorot arvottiin etänä koronaviruspandemian vuoksi. Keskustelu käytiin sähköpostilla.)

Jokainen vuoron saanut yhdistys perustaa vastuuryhmän hoitamaan kahvituksen käytännön toteutusta. Vastuuryhmän yhteyshenkilö ilmoitetaan torikahvitusvuorojen jakotilaisuudessa jäljempänä ilmenevien määräysten toteuttamiseksi.

Arvonta toteutetaan seuraavasti: kesäkausi jaetaan kahteen osaan, keskikesään ja muihin vuoroihin. Keskikesä on juhannuksesta heinäkuun loppuun, mutta sitä voidaan yhdistysten kokouksessa lisätä yhdellä viikolla molempiin suuntiin. Arvonta suoritetaan erikseen lauantaiden ja keskiviikkojen osalta. Perussääntö on, että ne yhdistykset, jotka ovat edellisenä vuonna saaneet keskikesän vuorot, ovat muiden lauantaivuorojen arvonnassa. Ne yhdistykset, jotka ovat olleet muiden vuorojen arvonnassa, arvotaan keskikesän vuoroille.

Keskenään sopien yhdistykset voivat vaihtaa vuoroja.

Mikäli vuoroja jää jakamatta, yhdistysten yhteinen kokous voi päättää muusta varausmenettelystä.

Torivalvojana toimii kahvitusvuorossa olevan yhdistyksen määräämä henkilö.

Kahvitusvuoron järjestelyvastuussa oleva yhdistys voi mahdollistaa, että torilla on samanaikaisesti joku muu/joitain muita sammattilaisia yhdistyksiä. Näiden tulee kuitenkin hoitaa kahvituksensa ja siihen liittyvät maksunsa vastuuyhdistykselle.

Torin kalusto säilytetään SSO/SALEn varastossa.

Torin kalusto tällä hetkellä: teltta, pukkipöydät, pöytä, tuolit, penkit, puiset suoja-aidat, liikennemerkit, maitokärryt, kahvinkeitin suodattimineen, vedenkeitin, pumpputermospullo ja sähkökela.

Kalusto tarkistetaan vuosittain yhdistysten yhteisessä kokouksessa.

b) Yhdistyksen vastuuryhmä

Yhdistyksen vastuuryhmä vastaa vuorollaan omasta ilmoittelustaan, mahdollisesta ohjelmastaan sekä siisteydestä ja järjestyksestä torivuoronsa ajan. Lisäksi vastuuryhmä vastaa yhteisen kaluston siirtämisestä varastosta torille ja takaisin varastoon, puisten suoja-aitojen ja liikennemerkkien paikalleen panosta sekä huolehtii niiden kunnosta. Torimainoksen esille laittamisesta vastaa kevään ensimmäinen vastuuyhdistys ja talvisäilöön siirtämisestä syksyn viimeinen vastuuyhdistys. Yhdistyksen vastuuryhmä vastaa myös kulloinkin voimassa olevien rajoitustoimenpiteiden noudattamisesta.

c) Toriaika

Toriajat ovat lauantaisin klo 9-13 ja keskiviikkoisin klo 16-19. Kahviteltan purku aloitetaan toriajan päätyttyä.

d) Myyntipaikat

Myyntipaikat varataan lohjalaisille myyjille kuitenkin siten, että etusija on sammattilaisilla ja kesäsammattilaisilla myyjillä. Mikäli muilla on tarjottavana sellaisia tuotteita, joita edellä mainituilla myyjillä ei ole taikka myynti katsotaan torin toiminnan kannalta tarpeelliseksi, näille mahdollistetaan myynti torilla.

Vakituisten torimyyjien paikat ilmoitetaan torin vieressä olevalla ilmoitustaululla erillisellä torikartalla. Kahviteltta on perinteisellä paikallaan torin entisen kunnantalon puoleisessa takakulmassa. Muutoin torin myyntipaikat ovat vapaasti valittavissa.

Elintarvikemyyjiltä edellytetään ns. myyjäkylttiä, josta ilmenevät ainakin nimi ja yhteystiedot. Tätä käytäntöä suositellaan myös muille torimyyjille.

e) Siisteys

Torikauppiaiden tulee kauppaa harjoittaessaan noudattaa siisteyttä lakien, asetusten, viranomaisten tai torivalvojan ohjeiden mukaisesti.

Autot tulee siirtää torivuorojen ajaksi pois torilta ke klo 15-20 ja la klo 8-14.

f) Vesi- ja sähköpiste

Kesätorilla on käytössä erillinen lukittu vesi- ja sähköpiste kesätorin käyttöaikoina.

g) Avaimet

Avaimet haetaan SSO/SALEn kassalta ja palautetaan sinne torivuoron päätyttyä. Vastuuryhmä huolehtii varastotilan sekä vesi- ja sähköpisteen lukitsemisesta torivuoron päätyttyä.

h) Hinnoittelu

Kahvitusvuorossa oleva saa hinnoitella kahvin, arvat sekä muut myyntituotteet itsenäisesti. Yhdistykset suosittelevat, että kahvin hinta on 2 € ja kahvileivän hinta 2 €.

Ns. pienarpajaisten järjestelyissä on noudatettava Arpajaislain määräyksiä.

Arvan hinnaksi sovittiin 1 € ns. ”tukkualennus” on hyväksyttävissä viimeisen myyntitunnin aikana.

Vakuudeksi,

Sanna Westerberg

Sammattiseura