Kesätorisäännöt

SAMMATIN KESÄTORISÄÄNNÖT 2018

1. Johdanto

Tämä torisääntö on laadittu yhteisesti sammattilaisten yhdistysten kesken ja nämä sitoutuvat tämän kesätorisäännön toteuttamiseen. Tämä kesätoriohjesääntö korvaa aiemmat säännöt.

Tähän sääntöön tekevät tarvittaessa muutokset sammattilaiset yhdistykset yhteisessä kokouksessaan.

Sammattilaisten yhdistysten yhteinen kokous tulee kutsua koolle torivuorojen jakoa tai tämän säännön uudistamista taikka muuta yhteisesti kesätoria koskevaa asiaa varten vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostilla. Lisäksi kutsu julkaistaan Sammattiseuran kotisivuilla.

Tähän päätökseen liittyy 8.4.2017 pidetyn sammattilaisten yhdistysten kokouksen pöytäkirja, osallistujaluettelo, torivuorojen jako, sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

2. Yksityiskohtaiset määräykset

a) Kahvitusvuorot

Torin kahvitusvuoroja jaetaan vain sammattilaisille yhdistyksille (ry). Sammattilaisten yhdistysten kokous voi myöntää kahvitusvuoron myös sammattilaiselle julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka sen toimielimelle taikka muille sammattilaisille yhteisöille.

Vuorot jaetaan keväällä pidettävässä yhteisessä kokouksessa arpomalla.

Kokoonkutsuja valitaan aina kevään arpomistilaisuudessa seuraavaksi vuodeksi. Järjestelyistä vastaa kokouksen valitsema yhdistys.

Jokainen vuoron saanut yhdistys perustaa vastuuryhmän hoitamaan kahvituksen käytännön toteutusta. Vastuuryhmän yhteyshenkilö ilmoitetaan torivuorojenjakotilaisuudessa jäljempänä ilmenevien määräysten toteuttamiseksi.

Arvonta toteutetaan seuraavasti: kesäkausi jaetaan kahteen osaan keskikesään ja muihin vuoroihin. Keskikesä on juhannuksesta heinäkuun loppuun, mutta sitä voidaan yhdistysten kokouksessa lisätä yhdellä viikolla molempiin suuntiin. Arvonta suoritetaan erikseen lauantaiden ja keskiviikkojen osalta. Perussääntönä on, että ne yhdistykset, jotka ovat edellisenä vuotena saaneet keskikesän vuorot, ovat muiden lauantaivuorojen arvonnassa. Ne yhdistykset, jotka ovat olleet muiden vuorojen arvonnassa, arvotaan keskikesän vuoroille.

Keskenään sopien yhdistykset voivat vaihtaa vuoroja.

Mikäli vuoroja jää jakamatta, yhdistysten yhteinen kokous voi päättää muusta varausmenettelystä.

Kahvivuoron järjestelyvastuussa oleva yhdistys voi mahdollistaa, että torilla on samanaikaisesti joku muu/joitakin muita Sammattiin kuuluvia yhdistyksiä. Näiden tulee kuitenkin hoitaa kahvituksensa ja siihen liittyvät maksunsa vastuuyhdistykselle.

Torin kalusto säilytetään SSO/SALEn varastossa.

Torin kalusto tällä hetkellä; teltta, pukkipöydät, pöytä, tuolit, penkit, puiset suoja-aidat, liikennemerkit, maitokärryt, kahvinkeitin suodattimineen, vedenkeitin, pumpputermospullo ja sähkökela

Kalusto tarkistetaan vuosittain yhdistysten yhteisessä kokouksessa.

b)  Myyntipaikat

Myyntipaikat varataan lohjalaisille myyjille kuitenkin siten, että etusija on sammattilaisilla ja kesäsammattilaisilla myyjillä. Mikäli muilla on tarjottavina sellaisia tuotteita, joita edellä mainituilla myyjillä ei ole taikka myynti katsotaan torin toiminnan kannalta tarpeelliseksi, niin näille mahdollistetaan myynti torilla.

Vakituisten torimyyjien paikat ilmoitetaan torin vieressä olevalla ilmoitustaululla erillisellä torikartalla. Kahviteltta on perinteisellä paikallaan torin entisen kunnantalon puoleisessa takakulmassa. Muutoin torin myyntipaikat ovat vapaasti valittavissa.

Elintarvikemyyjiltä edellytetään ns myyjäkylttiä, josta ilmenevät ainakin nimi ja yhteystiedot. Tätä käytäntöä suositellaan myös muille torimyyjille.

c)  Siisteys

Torikauppiaiden tulee kauppaa harjoittaessaan noudattaa siisteyttä lakien, asetusten, viranomaisten tai torivalvojan ohjeiden mukaisesti.

Torivalvojana toimii kunkin kahvitusvuorossa olevan yhdistyksen määräämä henkilö.

Autot tulee siirtää torivuorojen ajaksi pois torilta ke 15.00 – 20.00 ja la 08.00 – 14.00.

d)  Yhdistyksenvastuuryhmä

Yhdistyksen vastuuryhmä vastaa vuorollaan omasta ilmoittelustaan, mahdollisesta ohjelmastaan sekä siisteydestä ja järjestyksestä torivuoronsa ajan. Lisäksi vastuuryhmä vastaa yhteisten kahvitusvarusteiden siirtämisestä varastosta torille ja takaisin varastoon, puisten suoja-aitojen ja liikennemerkkien paikalleenpanosta sekä huolehtimaan niiden kunnosta. (torin kalusto on lueteltu kohdassa 2a)

e)  Toriaika

Toriajat ovat lauantaisin klo 09.00 – 13.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00 – 19.00.

f)  Vesi- ja sähköpiste

Kesätorilla on käytössä erillinen lukittu vesi- ja sähköpiste kesätorin käyttöaikoina.

g)  Avaimet

Avaimet haetaan SSO:n / SALE: n kassalta ja palautetaan sinne torivuoron päätyttyä. Vastuuryhmä huolehtii varastotilan ja vesi- ja sähköpisteen lukitsemisesta torivuoron päätyttyä.

h)  Hinnoittelu

Kahvitusvuorossa oleva saa hinnoitella kahvin, arvat, muut myyntituotteet jne. itsenäisesti.Yhdistykset suosittelevat, että kahvin hinta on 2,00 € ja kahvileivän hinta 2,00 €.

Ns. pienarpajaisten järjestelyissä on noudatettava Arpajaislain määräyksiä.

Arvan hinnaksi sovittiin 1€. Ns ’tukkualennus’ on hyväksyttävissä viimeisen myyntitunninaikana.

 

Sammattilaisten yhdistysten kokous 14.4.2018

Vakuudeksi

Sanna Westerberg, puheenjohtaja

Kari Uittamo,sihteeri