Kotiseutuvaakunan säännöt

1. Tausta
Sammatin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.6.1964 Sammatin kunnan vaakunaksi taiteilija Olof Erikssonin ehdotuksen, jossa vaakunaselityksen mukaan on tunnuskuvana sinisessä kentässä kultainen vaahteranlehti. Sammatin kunnan liityttyä 1.1.2009 lukien Lohjan kaupunkiin vaakunaa ei voi käyttää enää itsenäisen Sammatin kunnan tunnuksena ja vaakunan virallinen käyttö on näin ollen lakannut.

Sammatin kunnanvaltuusto on 13.10.2008 päättänyt Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti säilyttää Sammatin kunnan vaakunan kotiseutuvaakunana ja luovuttaa vaakunatunnuksen käyttöoikeuden hallinnan 1.1.2009 lukien Sammattiseuralle ry:lle.

2. Käytön periaatteet
Sammattiseura voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää oikeuden käyttää edelleen kotiseutuvaakunaa määräaikaisesti tai toistaiseksi edellyttäen, että kotiseutuvaakunan alkuperäinen heraldinen muoto säilytetään ja muutoinkin noudatetaan Sammattiseuran asettamia ehtoja. Kotiseutuvaakunaa voidaan käyttää vaakunaselityksen mukaisesti väritettynä, mustavalkoisena tai väriviivapiirroksena.
Kotiseutuvaakunaan ei voida liittää entistä kuntanimeä Sammatti, Kotiseutuvaakunaa voidaan käyttää esimerkiksi
– lakkautetun Sammatin kunnan alueella toimivan rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen lipussa, standaarissa tai muussa symbolissa
– kotiseutuviireissä
– seurojen tai yhdistysten lahjaesineissä seuran tai yhdistyksen nimellä varustettuna
– paikkakunnan identiteettiä vahvistavassa eettisesti ja esteettisesti soveliaassa matkailu- tai muussa markkinoitavassa tuotteessa ja markkinoinnissa
– taajamamerkkien yhteyteen pystytettävien ”kylä- tai kaupunginosaporttien” yhteydessä
– Sammatin entisen kuntakeskuksen ”tervetuloa”- kylttien yhteydessä.

Kotiseutuvaakunaa ei sen sijaan voi käyttää esimerkiksi
– puoluepoliittisissa yhteyksissä
– vanhan kunnanrajan kohdalta poistuvan nimikilven sijaan
– muissakaan liikenneopasteissa
– uuden kunnan omistamien julkisten rakennusten symboliikkana
– epäeettisessä tuotteessa tai markkinoinnissa.

3. Luvan myöntäminen
Sammattiseuran hallitus voi myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella luvan kotiseutuvaakunan käyttöön lakkautetun Sammatin kunnan alueella toimivalle seuralle tai yhdistykselle. Samoin lupa voidaan erityisestä syystä myöntää Sammatin alueella toimivalle yritykselle käytettäväksi eettisesti ja kaupallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen. Hakemukseen tulee sisällyttää kuvaus kotiseutuvaakunan käytöstä seuran, yhdistyksen tai yrityksen toiminnan yhteydessä samoin kuin kuvaus siitä, kuinka ja missä muodossa kotiseutuvaakuna on suunniteltu käytettäväksi.

4. Luvan peruuttaminen
Sammattiseuran hallitus voi peruuttaa kotiseutuvaakunan käyttöön myöntämänsä luvan, mikäli lupaehtoja, hyvää tapaa tai heraldiikan periaatteita ei noudateta. Samoin hallitus voi kieltää kotiseutuvaakunan käytön, mikäli sen käyttöön ei ole haettu lupaa.

5. Lausunnon pyytäminen
Hallitus voi tarvittaessa pyytää Suomen Kotiseutuliiton lausunnon, mikäli se katsoo hakemuksessa esitetyn kotiseutuvaakunan käyttötarkoituksen tai jo tapahtuneen vaakunan käytön kyseenalaiseksi.

Värikoodit ovat:
sininen PMS 300
ruskea PMS 159
keltainen PMS 116

Sammatin kotiseutuvaakunan käyttösääntö on hyväksytty Sammattiseuran hallituksessa 15.1.2009.