Sammatin käsityöläiset

Toivo Haation Sammatin käsityöläiset-kirja täydentää aikaisempia tilallisten ja torpparien perheitä käsitteleviä kirjoja. Eräitä hajanaisia ammatteja, kuten muonamiehet, muonatorpparit jne, ei kuitenkaan ole erikseen käsitelty. Näistä osa esiintyy myös torppareissa sekä nyt esillä olevassa käsityöläisten julkaisussa, koska pääasiallisena lähteenä käytetyissä rippikirjoissa henkilöiden ammattinimikkeet vaihtelevat rippikirjasta toiseen. Osa ammattinimikkeistä kätkeytyy itsellinen-nimikkeen alle.  

Perinteisten ammattien – suutari, räätäli, sepät jne. – lisäksi on tässä julkaisussa kokonaiskuvan täydentämiseksi mukana myös muita ammatinharjoittajia, kuten muurarit, maalarit, myllärit, nahkurit ja leipurit.  Erityisesti 1600-luvun lopun ja 1700-luvun alun rippikirjat eivät aina selkeästi ilmaise eri ammattiryhmiä vaan kirjaukset sisältävät ainoastaan henkilön nimen sekä syntymä- ja kuolinajat. Tästä johtuen ei selkeää kuvaa tämän ajan ammateista voi muodostaa.  

Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on tukenut stipendillä kirjan valmistamista.