Sammatin suojeluskunta

Sammatin Suojeluskunnan vaiheita ja sen merkitystä Sammatin kehitykseen ei aikaisemmin ole kootusti julkaistu. Suojeluskunta on ollut osana sammattilaista historiakirjoitusta ja erityisesti vuoden 1918 tapahtumat on valaistu monelta eri suunnalta.

Sammatin punaisten kohtaloita ovat erityisesti tutkineet karjalohjalainen eläkkeellä oleva lehtori Tauno Tukkinen ja dosentti Anne Heimo, joka tutkimuksissaan käsittelee mm. sammattilaisten muistitietoja tuon ajan tapahtumista. Uutta aineistoa näistä tapahtumista ei minulla ole ollut käytettävissä, joten tästä syystä olen jättänyt sisällissodan tapahtumat vähemmälle huomiolle.

Sammatin Suojeluskunnan oma arkisto pöytäkirjoineen on pitkään ollut teillä tietymättömillä, mutta on nyttemmin löytynyt Karjalohjan Mustlahden Uudenmiehen talon arkistoista ja sieltä luovutettu edelleen sota-arkistoon, joten ne nyt ovat tutkijoiden ulottuvilla.

Sammatin arkiston kulkeutuminen Karjalohjalle ei sinänsä ole yllättävää, sillä Sammatin ja Karjalohjan Suojeluskunnilla oli sekä osittain yhteisen historiansa että johtohenkilöidensä läheisten ystävyyssuhteiden johdosta varsin läheiset välit.

Omalta osaltani pyrin valottamaan suojeluskunnan roolia pienen kunnan keskeisenä kehittämisen moottorina Suomen itsenäisyyden alkutaipaleella. Lähteenäni olen käyttänyt pääosin suojeluskunnan pöytäkirjoja, ellei erikseen ole muuta mainittu.

Loppuun olen lisännyt sammattilaisten Paavo ja Hanni Lietzénin muistiinpanoja suojeluskunnasta ja Lotta Svärd-järjestön Sammatin paikallisosaston vaiheista. Olen pyrkinyt kirjoittamaan heidän tekstinsä siinä muodossa kun se on muistiinpanoissa esitetty. Joltain osin en tekstistä ole saanut täydellistä selvyyttä ja osa teksteistä on jäljennetty muistiinpanoihin jäljelle jääneistä konsepteista, joten lopulliset versiot saattavat poiketa tässä esitetyista.

Sammatin Suojeluskunta oli yhdessä Lotta Svärd-järjestön Sammatin paikallisosaston kanssa koko historiansa aikana merkittävä paikallinen vaikuttaja. Paavo Lietzén toteaa omissa muistelmissaan: ”Vähän oli sitä pienempiä, mutta huonompia paljon”.

Sammatin Leikkilässä 4.6.2018

Toivo Haatio