Sammatin sankarivainajat

Ajatus Sammatin sankarivainajia käsittelevästä julkaisusta kiteytyi pikkuhiljaa tehdessäni

julkaisua Sammatin sotilaista 1700-luvulta Suomen sotaan. Nämä 1700-

luvun sotilaat alkoivat tuntua kovin etäisiltä niihin Sammatin sankarihaudassa lepääviin

sankareihin, jotka olivat taistelleet Suomen itsenäisyyden puolesta isäni

rinnalla ja menettäneet tässä taistelussa henkensä.

Alun perin tämän puolisolta saadun idean kypsytti ne kyselyt, joita seurasi edellämainitun

1700-luvun sotilaita käsittelevän julkaisuaiheen tultua julki ja useissa

keskusteluissa sotilaat Sammatissa yhdistettiin nimenomaan näihin talvi- ja jatkosodan

sankareihin.

Koska talvi- ja jatkosodassa menehtyneiden luettelot on julkaistu varsin kattavasti

mm. Internetissä (ks. Lähteet), en halunnut tehdä tästä julkaisusta pelkästään tulostetta

tuosta varsin kattavasta aineistosta. Olen myös pyrkinyt eräiltä osin korjaamaan

siinä aineistossa olevia virheitä erityisesti Sammatissa syntyneiksi mainittuista

sotilaista ja olen jättänyt mainitsematta ne, joiden osalta tuossa matrikkelissa

on ilmeinen virheellisyys. Näitä tapauksia en ole löytänyt kuin muutaman.

Vastaavia matrikkelityyppisiä julkaisuja on pitäjäkohtaisesti tehty useita jo välittömästi

sotien jälkeen ja niiden välissä ja myös ne osaltaan ovat olleet minua kannustamassa.

Kuvien osalta olen pääosin tyytynyt käyttämään mainitussa ‘Vapautemme hinta’-

teoksessa julkistettuja kuvia, mistä johtuen kuva-aineisto ajoittuu pääosin talvisodan

sankarivainajiin.

Sukututkijana minulle oli luonnollista lisätä sankarivainajien tietoihin pieni kolmen

polven esipolvitaulu, jonka toivon elävöittävän muuten kaavamaista julkaisua. Esipolvitaulu

rajoittuu kuitenkin pääosin Sammatin kirkonkirjoista saataviin tietoihin.

Sammatin Leikkilän Ahteentupa,

4.6.2008

Toivo Haatio