Torpat ja torpparit

Toivo Haation kirja Sammatti, Torpat ja Torpparit.

Voit ladata kirjan tästä:

Torppien muodostuminen Sammattiin alkoi 1700-luvun jälkipuoliskolla, erityisesti isojaon suorittamisen jälkeen. Sammatin kylissä torpat syntyivät hieman eri aikoina ja runsaslukuisimmin torppia muodostettiin Kiikalan isojen talojen, Luskalan säterikartanon ja Haarjärven sotilasvirkatalojen alueelle.

Tulkinta siitä, milloin kirjoihin merkittiin jokin talo tai mökki torpaksi tai ainoastaan muonatorpparin asunnoksi, vaihteli suuresti. Tässä yhteydessä on lähteenä käytetty ainoastaan rippikirjojen merkintöjä. Myös käsityöläisten asuntoja jossain yhteydessä kutsuttiin torpiksi ja itse käsityöläisiä torppareiksi, mutta jo seuraavassa rippikirjassa saatettiin palata ammattia kuvaavampiin termeihin, kuten seppä, pitäjän suutari jne. 

Eräissä tapauksissa on vaikeaa rippikirjojen perusteella päätellä mille talolle kukin torppa tai torppari teki päivätyötään. Tämä johtuu siitä, että varsinkin varhaisimmissa lähteissä torpat oli kirjattu kylän yhteiseen kirjaan. Näissä tapauksissa on asia pyritty ratkaisemaan päättelemällä myöhempien kirjojen tietojen avulla tai sitten kirjattu kylän osalle.

Tutkimus ulottuu 1700-luvun lopun isojaon ajoista torpparilaitoksen purkamiseen saakka.

Kirja palkittiin kunniamaininnalla Lahden valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä 19-20.3.2005 Lahdessa.

Seuraavassa raadin perustelut “Sammatti, Torpat ja torpparit” yltämisestä kunniamainintaan:

Kunniamaininnalla palkitaan kirja ‘Sammatti, Torpat ja torpparit’, jossa nostetaan esiin yhden pitäjän, Sammatin, eri kylien torpparit ja heidän elämänvaiheensa. Kansainvälisessä perhehistoriassa tällainen tiettyyn sosiaaliryhmään kohdistuva tarkka perheselvitys on ollut kiinnostuksen kohteena jo kauan aikaa.

Suuritöisyytensä vuoksi tällainen kokonaisuus on Suomessa ollut historiantutkijoiden aikaansaannoksena aika lailla harvinainen. Meillä on ehkä enemmänkin rakennettu pienimuotoisia tutkimuksia, joissa tarkastelun kohteena on esimerkiksi tilaton väestö. Nyt kunniamaininnalla palkittava Haation tutkimus on yhteenveto jo aiemmin pienkustanteina eri kyläryhmistä tehdyistä torppariselvityksistä.

Näitä torppia alkoi ilmestyä Sammattiin 1700-luvulla, erityisesti vuosisadan jälkipuoliskolla kun isojako saatiin tehtyä.

Kirja on oivallinen lähde myös nimitutkijalle sillä tekijä on säilyttänyt nimet alkuperäisessä muodossaan.

Raati haluaakin tällä kunniamaininnalla kannustaa myös muita sukututkijoita omaperäisiin ratkaisuihin, joissa tarkastelun kohteena on muukin kuin yksittäinen suku.